№36 көшенің учаскесінен 39 көшеге дейін №27 көшесін салу

Местонахождение объекта: г.Астана